# محرم

السلام ای وادی کرببلا السلام ای سرزمین پر بلا السلام ای محــــــــــــــــــــرم

  السلام ای وادی کرببلا   السلام ای سرزمین پر بلا   السلام ای جلوه گاه ذوالمنن   السلام ای کشته های بی کفن   هر دم به گوش ... ادامه مطلب
/ 39 نظر / 71 بازدید