دل ساده

 

 

دل ساده

 

برگرد و در ازای یک حبه کشک سیاه شور

 گنجشک ها را

 


از دور و بر شلتوک ها کیش کن

 
 که قند شهر

دروغی بیش نبوده است

 

/ 0 نظر / 4 بازدید