لب سرد
سلام..... من دیدار هستم امیدوارم از وبلاگم خوشتون بیاد..!
صفحات وبلاگ
نویسنده: دیدار - ٢۳ شهریور ۱۳٩۱

 .نمیدانم انهایی که به خودشان جرات توهین به پیامبر عزیزومظلوم مارودارن با خودشون فکر نمیکنن که چرا مسلمونا دست به اقدام مقابله به مثل  نمیزنن!!!

آیا جز این هس که احترام به ادیان دیگه از سفارشات پیامبر است وما همون انداره که پیامبر خودمون و قبول داریم برای سایر پیامبران هم ارزش و احترام میزاریم  واین یادگار همون پیامبرعزیز ماست که اینظور بهش توهین میکنن !یکبار قران آتش میزنن قرانی که در چندین سوره از اون نام مقدس خدا و پیامبر اشون هم هس!یکبار نسل کشی وسوزاندن هزاران مظلوم به جرم مسلمانی!وباز این بارهم توهین به پیامبر! نمیدونم چی باید بگم ولی فردای قیامت قیافشون دیدنی خواهد بود............!

تا یک هفته به احترام پیامبر هیچ مطلبی نخواهم نگاشت!

دیدار
یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بخورد نگاهی نکنم که دل کسی بلرزد خطی ننویسم که آزار دهد کسی را که تنها دل من ؛ دل نیست
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :